Een omgeving die voetbal écht ondersteunt

Voetbalomgeving

Het online platform Voetbalomgeving is hét kennisplatform van Voetbalopleidingscentrum.nl voor trainers en/of coaches die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal in Nederland. Met de voetbaloefeningen, -videolessen en -columns die op het online platform te vinden zijn, helpen we je een complete trainer/coach te worden.

Voetbalomgeving

Informatie Voetbalomgeving

Voetbal is al jaren volkssport nummer één. Deze fantastische sport draagt op alle niveaus op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen vanaf O8. Zij ontwikkelen zich niet alleen als voetballer, maar ook als mens. De ontwikkeling van de voetbalsport gaat alleen veel minder snel dan de ontwikkeling van de maatschappij.

Kinderen veranderen logischerwijs snel mee binnen onze samenleving. Kinderen van nu willen een actieve rol spelen binnen hun eigen ontwikkelingsproces, nemen niet automatisch iets aan op basis van autoriteit en willen vooruitgang zien wanneer ze ergens moeite voor doen. Er ontstaat een spanningsveld tussen enerzijds de kinderen en anderzijds de vele vrijwilligers bij de voetbalverenigingen. Wat de kinderen ‘vragen’, mag je niet verwachten van de steeds kleiner wordende groep vrijwilligers.

Inspirerend online platform

Om dit te veranderen is Voetbalomgeving in het leven geroepen. Wij streven ernaar om jeugdvoetballers te ontwikkelen als voetballer én als mens. Dit doen we via het online platform Voetbalopleidingscentrum.nl, waar Voetbalomgeving deel van uitmaakt. Op dit inspirerende platform voor trainers én coaches delen wij kennis op een interactieve manier: jij bepaalt wat én wanneer je wilt leren! Techniek, tactiek, fysiek, mentaal en lifestyle, al deze content komt aan bod.

Voetbaltrainingen zijn vaak conservatief. Er is onvoldoende plaats voor de ontwikkeling van het individu, te weinig uitdaging, plezier en succesbeleving. Een wereld van verschil met Voetbalomgeving. Op het online platform zijn tal van trainingsvormen te vinden voor ieder jeugdteam, niveau en fase van het seizoen. De trainingsvormen zijn altijd voorzien van een heldere uitleg. Dit zorgt ervoor dat plezier en ontwikkeling hand in hand gaan.

Daarnaast worden bepaalde situaties uitgelegd aan de hand van videobeelden. Deelnemers van het platform kunnen de problemen waar zij tegenaan lopen voorleggen. De ervaren trainers van Voetbalomgeving zullen daar dan op een heldere manier een oplossing voor proberen te bieden. De columns op het online platform hebben zowel betrekking op de actualiteit als op mentale weerbaarheid en voeding.

Techniek
Tactiek
Fysiek